Det finnes to nettbaserte undervisningstilbud for norske barn som er bosatt i utlandet. Det ene er Norskskolen og det andre er Globalskolen. Skolene tilbyr en kompletterende undervisning sertifisert av Utdanningsdirektoratet. Undervisningen omfatter norsk, samfunnsfag og KRLE for elever fra første til tiende klasse.

Det har de siste ukene vært mye diskusjon rundt dette med undervisning av norske barn i utlandet, og hovedtemaet har vært at Regjeringen har foreslått å avvikle denne ordningen. I følge Globalskolen strykes budsjettposten uten noen form for utredning – og uten at foresatte eller barn har fått uttale seg. Totalt 1600 elever står derfor i fare or å miste norskopplæringen. Om ordningen avvikles, vil det bli vanskeligere for norske barn å komme inn i det norske skolesystemet når de kommer tilbake til Norge etter å ha bodd i utlandet.

norskskolen

 

globalskolen

 

Her i Dubai har norske barn et skoletilbud via Norskskolen, og de samles en gang i måneden for faglig og sosial omgang. Selv om mine barn ikke er i skolealder enda, har jeg valgt å være med på disse samlingene for å opprettholde min faglige kunnskap.

Personlig så synes jeg det er kjempeviktig at barn bosatt i utlandet har denne muligheten slik at de har en bedre mulighet til å finne seg til rette om de en gang flytter tilbake til Norge. Vi har valgt å gå mye på sjømannskirkens arrangementer for å opprettholde barnas kontakt med det norske og svenske språket. Jeg har derimot observert at Sofia har begynt å leke på engelsk, selv når hun er alene. Hun snakker stort sett norsk, men de svenske ordene er mer borte fra dagligspråket og hun har puttet inn noen engelske i stedet for. Joakim er motsatt. Han snakker nå mer svensk enn han har gjort de siste årene fordi han har engelsk som hovedspråk her nede. Han tilbringer tross alt 10 timer på jobben hver dag.

 

Hva tenker dere om norske barns rett til norskopplæring i utlandet?

 

Leave a Comment